Vilka är NA Bygg?


NA Bygg har en lång historia och erfarenhet av att bedriva byggverksamhet. Efter ombildning av företaget 2006 har strategiska resurser tillförts i syfte att utveckla och expandera verksamheten. Med kompetens för hela byggprocessen är vi en komplett partner från idé till färdigställande. Det lokala alternativet man först söker för långsiktiga och lönsamma lösningar.


Vi är idag ca 45 yrkesarbetare och 25 tjänstemän på NA Bygg.