Du får se
rakt igenom
väggarna

Vi tänker så här

Det som är viktigt
Våra uppdrag och samarbeten bygger på flera saker. Bland annat att tydlig och rätt information, rätt person på rätt plats, tydliga roller och ordning och reda. En transparent byggprocess absolut nödvändigt tycker vi.

Lösningen är överordnad
Våra förmågor, processer och kvalitetskontroller säkerställer att det vi bygger blir av högsta kvalitet. Vi har också många väldigt kompetenta partners som bidrar med kunskap.


Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Dessa områden är alltid integrerade i vårt sätt att arbeta.
– Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015
– Vårt miljösystem är certifierat enligt ISO 14001:2015
– Vårt verksamhetssystem för arbetsmiljö är certifierat enligt
   ISO 45001:2018

Vår målsättning är att tillgodose kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska uppleva att vårt arbetssätt följer ett genomtänkt mönster för att tillgodose de krav som finns i byggprocessen.

Vår affärsidé är att vara det lokala företaget som genomför byggprojekt i samverkan med professionella kunder som delar våra värderingar.

Vi jobbar enligt vår devis Engagemang – Långsiktighet – Tillit. Hur vi gör det kan du läsa om här under.

Kontakta oss

Engagemang

Genom vårt lokala engagemang ska vi vara den byggare man först kommer att tänka på lokalt. Vårt engagemang ska dels komma kunden till nytta, för om vi får vara med och påverka tar vi också ansvar för resultatet.
 
Engagerade medarbetare ska driva projekten och verksamheten mot ständiga förbättringar. Undersökningar visar att engagemang är en helt avgörande förutsättning för att lyckas. Delaktighet och möjlighet att påverka ger motivation och engagemang.

Långsiktighet


Företaget har en lång historia och vill fortsätta verka på lång sikt. Vår strävan är att både våra produkter och kundrelationer ska vara långsiktiga. Alla projekt ska bli referensprojekt och vi vill ge kunden de bästa förutsättningarna för en långsiktig förvaltning.

Tillit

Kunden ska känna förtroende för oss och vi vill arbeta med kunder och leverantörer vi har förtroende för. Förtroendet ska vara lönsamt för alla parter.
 
Vårt arbetssätt ska vara öppet och tåla granskning från externa parter. Genom tillit kan vi styra mot kostnadseffektiva lösningar. Öppenhet ska vara vägen till förbättringar och förtroende.