Möt Jerry!


Hej!
Jag heter Jerry och har jobbat i NA Bygg sedan 2007. Jag jobbar som projektledare och jag är även delägare i företaget. Jag har varit i branschen sedan 1986 så viss erfarenhet har jag hunnit samla på mig. Jag har gått den långa vägen och började som yrkesarbetare för att sedan år 2000-2001 läsa en tekniskt utbildning på KTH .

Innan jag kom till NA Bygg jobbade jag som platschef på ett rikstäckande bolag fram till 2006 då beslutet togs att gå vidare och hoppa på tåget med NA Bygg. Ett val jag aldrig ångrat.

Byggbranschen är fantastisk att verka i med alla de utmaningar och möjligheter som finns både i byggandet och alla möten med människor. Jag jobbar ju med många frågor i bolaget som exempelvis vissa personalfrågor, kalkylering, projekteringsledning, projektledning och verksamhetsfrågor på företagsnivå, så min normaldag är en mix av allt detta.

Det som jag tycker är så bra med vårt företag är att vi har så nära till varandra i alla led och att vi jobbar som ett team även om vi är på olika arbetsplatser, vi är inte olika resultatenheter utan vi är ett ” glatt gäng som gör det”. I det fall du vill komma i kontakt med mig nås jag på telefon 0582-812 07.