Möt Adrian!


Adrian Rehnberg, 25 år träarbetare och en av NA Byggs sju skyddsombud. Adrian gick bygg- och anläggningsprogrammet på Alléskolan i Hallsberg och har idag arbetat sex år som träarbetare på NA Bygg.

”Jag har haft förmånen att vara med på allt från servicejobb, till nybyggnation och ROT-projekt. Känner att NA Bygg klär mig med kunskap allteftersom, vilket jag uppskattar stort. Just nu tycker jag renovering och ombyggnationer är charmigast då problemlösning och förmågor att tänka utanför boxen får ett annat perspektiv.

Under ett medarbetarsamtal för ett och ett halvt år sedan nämnde jag min önskan om att bli skyddsombud och har därefter fått gott ett flertal kurser. Jag engagerar mig gärna fackligt och vill vara med och påverka vår arbetsmiljö. Som skyddsombud på NA Bygg är jag bland annat med vid planering av ny etablering, skyddsronder, skyddskommittémöten, systematiskt arbetsmiljöarbete och nödlägesövningar och jag tycker NA Bygg är seriösa i hela flödet gällande arbetsmiljötänk. Jag vill fortsätta utvecklas både som snickare och som skyddsombud och har siktet inställt på att så småningom även ingå i MB-gruppen”.